TCBC: Quốc Hội Úc – Điều trần về tình trạng nhân quyền, tự do tôn giáo và thảm họa môi trường tại VN

Việt Tân

Vào ngày thứ Năm, 7 tháng 12 năm 2017, Tiểu Ban Nhân Quyền thuộc Quốc Hội Liên Bang Úc sẽ tổ chức một buổi Điều Trần về tình trạng nhân quyền, tự do tôn giáo và thảm hoạ môi trường tại Việt Nam.

Buổi Điều Trần này được tổ chức đánh dấu nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền và cũng để điều tra thêm sau những quan tâm của 68 vị Dân Biểu Úc, qua lá thư chung vào tháng 10 vừa qua. Các vị Dân Biểu này đã bày tỏ sự quan ngại về các đợt đàn áp ngày càng khốc liệt của Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam đối với những tiếng nói ôn hoà kể từ đầu năm 2017 đến nay.

Thời gian và địa điểm buổi Điều Trần:

11 giờ 30 sáng, tại Phòng Committee 1S4, Quốc Hội Liên Bang Úc, Thủ Đô Canberra

Thành phần nhân chứng trình bày gồm:

– Linh Mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng
Tổng Thư Ký Uỷ Ban Công Lý Hoà Bình, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

– Linh Mục Giuse Phan Sỹ Phương

– Linh Mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh
Uỷ Ban Hỗ Trợ Nạn Nhân Môi Trường Biển

– Anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa
Thành viên Hội Anh Em Dân Chủ và là con của Mục Sư Nguyễn Trung Tôn

– BS Nguyễn Đỗ Thanh Phong
Đại Diện Đảng Việt Tân, Úc Châu

Buổi Điều Trần sẽ được chủ toạ bởi Tiểu Ban Nhân Quyền, Quốc Hội Liên Bang Úc. Được biết vị Chủ Tịch của Tiểu Ban là Dân Biểu Kevin Andrews, thuộc Đảng Tự Do và Phó Chủ Tịch là Dân Biểu Tiến Sĩ Anne Aly, thuộc Đảng Lao Động. Ngoài ra, trong Tiểu Ban còn có tổng cộng là 10 thành viên thuộc Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ của Quốc Hội Úc.

Mọi chi tiết về Buổi Điều Trần xin liên lạc Lê Xuân Đôn +61 405 390 490.

You may also like...