Thái Độ Hèn Hạ Với Trung Quốc Trong Mọi Quan Hệ Ngoại Giao

Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền? Chỉ trông như thế thôi vì trên thực tế, sự lệ thuộc của Đảng CSVN vào Trung Quốc trên rất nhiều phương diện đã là sự thật không thể chối cãi.

Với chủ trương "thà mất nước hơn mất đảng, Đảng CSVN đã nhượng bộ hầu hết các yêu sách của Trung Quốc về lãnh hải, lãnh thổ, quyền lợi về kinh tế, tài nguyên.

Nếu tình trạng này không thay đổi trong thời gian trước mặt và dân Việt Nam không nỗ lực để thay đổi, số phận Tây Tạng bị sát nhập vào Trung Quốc không còn là viễn cảnh xa vời.

You may also like...