Thăng bị lột chức, phe Dũng vỡ trận

Việc Trung ương bỏ phiếu trên 90% đồng ý cách chức ông Thăng theo đề nghị của Bộ chính trị, cho thấy là uy tín của ông Trọng phần nào đã phục hồi sau những rối loạn nội bộ từ vụ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, vụ cách chức ông Vũ Huy Hoàng sau khi đã về hưu và nhất là tê liệt trước thảm họa Formosa. Nói cách khác là qua vụ kỷ luật ông Thăng, ông Trọng đã cho thấy khả năng cầm chịch quyền lực của mình trong cuộc chiến nội bộ, nhằm công phá phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng trong những ngày tới.

You may also like...