Thợ thủ công trẻ cố gắng được chọn xây dựng Nhà Thờ Đức Bà Paris

Nước Pháp đang muốn nhanh chóng xây dựng lại Nhà Thờ Đức Bà Paris Notre-Dame Cathedral và những người thợ thủ công trẻ đang được đào tạo tại hiệp hội Les Compagnons du Devoir hy vọng sẽ nằm trong số những người được chọn cho nhiệm vụ cao quý là khôi phục lại mái nhà có tuổi đời hàng thế kỷ này.

The post Thợ thủ công trẻ cố gắng được chọn xây dựng Nhà Thờ Đức Bà Paris appeared first on Nguoi Viet Online.

You may also like...