Thời tiết gay gắt khắp nước Mỹ Nơi mưa kỷ lục, nơi nắng nóng kinh khủng

Vào Lễ Độc Lập năm nay có hàng loạt các trận bão kéo dài từ Colorado sang tới New Jersey, trút lượng nước mưa kỷ lục xuống thành phố Houston.Theo bản tin ABC News, có tất cả 77 trận bão được báo cáo, gồm cả hai vụ lốc xoáy, một ở Texas và một ở Florida, gây ra nhiều thiệt hại lớn. Bão tiếp tục trong ngày hôm nay ở khắp vùng Đông Bắc Mỹ, vùng Ohio Valley, Vịnh Mexico và một số nơi trong rặng núi Rockies.

The post Thời tiết gay gắt khắp nước Mỹ Nơi mưa kỷ lục, nơi nắng nóng kinh khủng appeared first on Nguoi Viet Online.

You may also like...