Thống Đốc California chấp thuận các biện pháp bảo vệ di dân bất hợp pháp

SACRAMENTO, California (AP) – Thống Đốc California, ông Jerry Brown, và lãnh đạo phía đa số tại Thượng Viện tiểu bang hôm Thứ Hai nói rằng họ đồng ý có sự thay đổi trong một dự thảo luật, vốn được đưa ra nhằm giới hạn hơn nữa sự liên lạc giữa giới chức công lực tiểu bang và cơ quan di trú liên bang.

Thỏa thuận này đạt được cùng ngày tiểu bang California đưa đơn kiện chính phủ Trump về quyết định chấm dứt chương trình tạm thời không trục xuất người di dân bất hợp pháp vào Mỹ khi còn là trẻ nhỏ.

Lãnh tụ phía đa số Dân Chủ tại Thượng Viện California, ông Kevin de Leon (Los Angeles), đồng ý với các đòi hỏi thay đổi của Thống Đốc Brown về dự luật này, tiếp theo sau các phản ứng chống đối mạnh mẽ từ các cảnh sát trưởng và giới chức công lực.

Tuy nhiên, luật vẫn sẽ cấm các cảnh sát viên tiểu bang và địa phương hỏi về tình trạng di trú hoặc thi hành luật di trú liên bang.

Qua thỏa thuận có được hôm Thứ Hai, giới chức công lực tiểu bang vẫn có quyền hợp tác với các toán đặc nhiệm liên bang, miễn là các toán đặc nhiệm này không đặc biệt nhắm vào mục tiêu thi hành luật di trú.

Cảnh sát và các giới chức nhà tù vẫn có thể thông báo với các giới chức cơ quan di trú nếu họ bắt được những người di dân bất hợp pháp, trong danh sách khoảng 800 tội, bao gồm các tội hình sự, đánh đập, tấn công và tội liên quan tới tính dục.

Các nhân viên cơ quan di trú vẫn được tiếp tục thẩm vấn di dân bất hợp pháp trong tù, và không bị cấm vào xem các hồ sơ của tiểu bang.

Thống Đốc Brown và de Leon đạt thỏa thuận vào tuần cuối của khóa họp quốc hội năm nay. Thượng và Hạ Viện phải thông qua đạo luật tới ngày Thứ Sáu tuần này, nếu không sẽ phải đợi năm tới. (V.Giang)

TT Trump viếng thăm Trung Quốc vào Tháng Mười Một

The post Thống Đốc California chấp thuận các biện pháp bảo vệ di dân bất hợp pháp appeared first on Nguoi Viet Online.

You may also like...