Thông qua dự án sửa luật Thủy lợi nông điền.

Sáng ngày 17/1 viện Lập pháp Đài Loan thông qua vòng 3 dự án chỉnh sửa luật Nông điền thủy lợi, ngưng tổ chức bầu cử chức chủ tịch Ủy ban Thủy lợi Nông điền.
 
Nhằm để cho Ủy ban Thủy lợi Nông điền các nơi có thể chính thức sửa đổi cơ chế vào 1/10/2020, hiện nay ủy ban Nông nghiệp cũng gia tăng tốc độ làm việc. Sau khi dự án chỉnh sửa luật được thông qua ủy ban Nông nghiệp sẽ mở buổi thảo luận với chuyên gia các giới, xử lý tài sản lên tới 75 tỉ Đài tệ và đảm bảo lợi ích cho hơn 2000 nhân viên của ủy ban Thủy lợi Nông điền. Tiếp theo sẽ chế định “ Luật Thủy lợi Nông điền” để sắp tới ủy ban Thủy lợi nông điền có thể chính thức vận hành dưới Bộ Nông nghiệp.
 
Dự án chỉnh sửa luật này được thông qua vòng 3, TT Thái Anh Văn lập tức viết bài đăng fb, bà cho biết, cải cách thành công để việc quản lý nguồn nước nông nghiệp có hiệu quả hơn. Bà cám ơn các ủy viên đã ủng hộ, hơn 25 năm qua cuối cùng ủy ban Thủy lợi nông điền đã trở thành cơ quan nhà nước, đây là bước tiến quan trọng trong việc quản lý nông nghiệp và nguồn nước của Đài Loan.
 
Tố Kim

You may also like...