Thủ tướng Đảo quốc Christopher và Nevis ủng hộ Đài Loan

Ngày 8/6 Tổng thống Thái Anh Văn đã có buổi tiếp kiến ngài Timothy Harris-Thủ tướng Liên bang Christopher và Nevis, Tổng thống biểu thị cho biết Thủ tướng Timothy Harris đã nhiều lần đến thăm Đài Loan, có sự tương tác qua lại mật thiết với Đài Loan, ông là người bạn hữu nghị thân thiết nhất,  điều này đã thể hiện tình hữu nghị kiên cố giữa hai quốc gia bang giao.
 
Tổng thống Thái Anh Văn cảm ơn Thủ tướng Timothy Harris đã không ngừng ủng hộ Đài Loan tham gia Hội nghị Y tế Thế giới WHA, Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác. Đặc biệt là hành động Thủ tướng Timothy Harris đã đích thân lên tiếng giúp Đài Loan trong cuộc họp Hội đồng Liên Hợp Quốc liên tiếp hai năm 2015 và 2016. Tổng thống Thái Anh Văn hi vọng trong tương lai sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ chân thành này.
 
Tổng thống Thái Anh Văn nói: “năm nay chính phủ Liên bang Christopher và Nevis đã tích cực ủng hộ Đài Loan được tham gia Hội nghị Y tế Thế giới, chúng tôi hi vọng trong tương lai Thủ tướng tiếp tục ủng hộ sự tham dự quốc tế của Đài Loan, giúp cho Đài Loan có thể cùng chia sẻ kinh nghiệm phát triển bền vững trong mảng y tế công cộng, điều trị y tế và an toàn hàng không, giúp Đài Loan có cơ hội thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và cũng có cơ hội mang đến càng nhiều cống hiến cho quốc tế.”
 
Tổng thống nhấn mạnh, năm 1983 sau khi Liên bang Christopher và Nevis tuyên bố độc lập, Đài Loan đã đi đầu trong việc kết nối quan hệ bang giao, sau nhiều năm song phương đã có sự giúp đỡ ủng hộ qua lại trong xã hội quốc tế. Hai nước đã thúc đẩy phát triển hợp tác kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, văn hóa giáo dục, kỹ thuật nông nghiệp v,v, trong tương lai sẽ tiếp tục sâu sắc hóa quan hệ giao lưu, và cũng nắm bắt cơ hội phát triển kinh tế của Liên bang Christopher và Nevis, cùng sáng tạo mô hình hợp tác mới đôi bên cùng có lợi.
 
Tường Vy

You may also like...