Thủ tướng: Dùng hành động chứng minh quyết tâm chống ma túy của Đài Loan.

Tổng thống Philippines nhiều lần điểm tên Đài Loan có thể là nguồn cung cấp ma túy cho Philippines. Đối với việc này, ngày 3/10 Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, với xã hội Đài Loan hiện nay thì đích thực ma túy có thể đến từ Bang phái Trúc Liên, nhưng cảnh sát đã có hành động chứng minh quyết tâm bài trừ ma túy của Đài Loan. Thủ tướng Lại Thanh Đức nói:
 
 “ Ma túy của Philippines đến từ bang phái Trúc Liên – Đài Loan, đương nhiên hiện tại ma túy có thể đến từ xã hội Đài Loan. Hiện nay tân giám đốc Sở Cảnh vụ Trần Gia Khâm đã tiến hành mọi phương châm, dùng hành động để nói cho mọi người biết quyết tâm phòng chống ma túy của Viện Hành chính.”
 
Thủ tướng nhấn mạnh, ông luôn coi trọng công tác trị an mà trọng tâm của công tác này là bài trừ ma túy, do đó ông sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác này, ngăn chặn ma túy ngay từ nước ngoài. 
 
Tố Kim

You may also like...