Thực hiện cải cách tư pháp, Bộ pháp vụ đề xuất 6 trọng điểm cải cách

Ngày 12/8 sắp tới sẽ cho tổ chức Hội nghị tổng kết cải cách tư pháp, nhằm thực hiện 12 nghị đề quan trọng  mà trước kia đã được xác định tại Hội nghị chia nhóm bàn bạc cải cách tư pháp. Bộ trưởng Bộ pháp vụ Khưu Thái Tam ngày 2/8 đặc biệt giải thích 6 trọng điểm cải cách tư pháp của Bộ pháp vụ trong tương lai. 
 
Khưu Thái Tam biểu thị, để xây dựng môi trường cân bằng về quyền lợi và trách nhiệm, ngoài việc thông qua cơ chế xem xét công khai, Bộ pháp vụ còn phối hợp với việc điều động trao đổi công tố viên liên thông vào tháng 9 năm nay, tại 8 Sở kiểm sát địa phương của 6 thành phố trực thuộc trung ương sẽ cho bổ nhiệm thêm 1 chủ nhiệm công tố viên, chủ nhiệm công tố viên sẽ dẫn đầu đội điều tra. Đồng thời sẽ đẩy mạnh sửa đổi luật cải cách chế độ đánh giá công tố viên và công khai văn bản khởi kiện. 
 
Khưu Thái Tam nói: “do chức vụ công tố viên vốn bị bỏ trống nên chúng tôi bổ nhiệm thêm chủ nhiệm công tố viên thay vào chỗ khuyết, hiện tại tổng cộng có 9 công tố viên, Đài Bắc có 2 người, Cao Hùng cũng có 2 người, ngoài ra những nơi khác đều chỉ có 1 người.”
Tường Vy
 

You may also like...