Thủ đoạn mới để bắt người hoạt động: Vận dụng tội danh “cố ý gây thương tích”

Blogger Nguyễn Tường Thụy|

Hành vi một đằng, ghép tội một nẻo 

Những Tù nhân lương tâm thường bị cáo buộc tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”, “hoạt động lật đổ”, “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước…”. Nhưng nhiều khi các tội danh được gán ghép chẳng liên quan đến hoạt động của họ. Đó là các trường hợp Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày (án đầu), Lê Quốc Quân, với tội danh “trốn thuế”; Bùi Thị Minh Hằng với tội danh “gây rối trật tự công cộng”.

Xin bạn xem tiếp bài Thủ đoạn mới để bắt người hoạt động: Vận dụng tội danh “cố ý gây thương tích” tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...