Thu ngân sách 2018 sẽ thảm hại hơn 2017?

Blogger Phạm Chí Dũng|

Khác hẳn với bầu không khí tuyên truyền “thu ngân sách thắng lợi” vào các năm trước, đã qua tháng Giêng năm 2018 nhưng gần như toàn bộ hệ thống báo đảng vẫn nín lặng mà không tán dương trước bản tổng kết thu ngân sách Việt Nam năm 2017, cho dù số thu được báo cáo tăng 2,3% so với dự toán đầu năm 2017.

Xin bạn xem tiếp bài Thu ngân sách 2018 sẽ thảm hại hơn 2017? tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...