Thủ tướng Lâm Toàn chỉ thị thành lập Văn phòng phòng chống rửa tiền thuộc Viện Hành chính

Vào ngày 4-1 Bộ Pháp vụ tới báo cáo tại phiên họp của Viện Hành chính về “Các phương pháp ứng biến đồng bộ và các công việc cần triển khai gấp sau khi dự thảo sửa đổi Luật phòng chống rửa tiền được thông qua.”
 
Tại phiên họp Thủ tướng Lâm Toàn đã đưa ra quyết định, tội rửa tiền là vấn đề mà các nước trên thế giới ngày càng coi trọng, thêm vào đó để phòng ngừa chủ nghĩa khủng bố quốc tế, các nước cũng ngày càng coi trọng việc công khai hóa sự luân chuyển dòng tiền, và trong xã hội tiến bộ, công chúng xã hội có yêu cầu khá cao đối với phòng chống tham nhũng, phòng chống rửa tiền cũng trở thành điều cần thiết. Thủ tướng Lâm Toàn cũng chỉ thị Ủy viên chính vụ Lâm Mỹ Châu phụ trách đôn đốc các ban ngành, để thành lập văn phòng phòng chống rửa tiền tại Viện Hành chính.
 
Người phát ngôn của Viện Hành chính truyền đạt lại lời của Thủ tướng Lâm Toàn cho biết: “Đối với việc Viện Hành chính thành lập văn phòng phòng chống rửa tiền, về phần này đề nghị ủy viên chính vụ Lâm Mỹ Châu đôn đốc, tập hợp nhân sự của các ban ngành liên quan gồm Ban Hành chính, Ban Thống kê, Bộ Pháp vụ và Ủy ban kiểm soát quản lý tài chính cùng thảo luận những việc liên quan.”
Hải Ly

You may also like...