Tiền nước tăng ở khu vực East Bay

SAN FRANCISCO (KRON) – Khách hàng ở khu vực East Bay là khu vực phía đông của Vịnh San Francisco sẽ phải chịu trả tiền do cần phải sửa chữa và nâng cấp hệ thống nước.

Ngân sách hai năm trị giá 2,3 tỷ đô la sẽ trả cho “những cải tiến quan trọng đối với hệ thống nước và nước thải”.

Giá nước sẽ tăng 6,5% vào ngày 1 tháng 7 năm 2019 và 6,25% vào ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Đến ngày 1 tháng 7 năm nay, một gia đình sử dụng khoảng 200 gallon mỗi ngày sẽ trả thêm 3,62 đô la mỗi tháng.

Đến ngày 1 tháng 7 năm 2020, một gia đình sẽ trả thêm 3,73 đô la một tháng.

Các viên chức nói rằng tất cả phụ thuộc vào lượng nước bạn sử dụng.

Sử dụng nước dưới100 gallon mỗi ngày sẽ tăng 2,56 đô la mỗi tháng trong năm đầu tiên và thêm 2,64 đô la mỗi tháng bắt đầu từ tháng 7 năm 2020.

Sử dụng nước trung bình trên 600 gallon mỗi ngày sẽ tăng 9,86 đô la mỗi tháng trong năm đầu tiên và thêm 10,05 đô la bắt đầu từ tháng 7 năm 2020.

TH

The post Tiền nước tăng ở khu vực East Bay appeared first on Nhật Báo Calitoday.

You may also like...