Tìm được cha Mỹ hơn 40 năm sau Cuộc chiến VN

Một phụ nữ từng bị bỏ rơi ở cô nhi viện tại Sài Gòn tìm lại được người cha, cựu quân nhân Mỹ, sau hơn 40 năm không biết tin nhau.

You may also like...