Tin đồn tuần sau có khả năng cho công bố danh sách cải tổ nội các, Viện Hành chính chưa nhận được thông tin

Thời gian qua thông tin cải tổ nổi các khiến giới bên ngoài vô cùng quan tâm, theo giới truyền thông đưa tin, Chính phủ đã chọn ngày 16/7 tức thứ hai tuần sau sẽ công bố danh sách cải tổ nội các. Phạm vi cải tổ bao gồm nhiều bộ ngành, người phát ngôn Viện Hành chính Từ Quốc Dũng được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội chính, Ủy viên lập pháp Đảng Dân Tiến bà Kolas Yotaka được bổ nhiệm chức vụ người phát ngôn Viện Hành chính. Bộ trưởng Bộ Pháp vụ Khưu Thái Tam bổ nhiệm làm Phó trưởng Thư ký Văn phòng Phủ Tổng thống, Cục trưởng Cục Điều tra Thái Thanh Tường thăng chức Bộ trưởng Bộ Pháp vụ, Bộ trưởng Tài chính Hứa Ngu Triết từ chức, Thứ trưởng Chính vụ Tô Kiến Vinh lên nhậm chức Bộ trưởng Tài chính, ngoài ra chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Hạ Trần Đán cùng Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Lâm Thông hiền cũng có khả năng sẽ thay đổi. 
 
Cục trưởng Cục Giáo dục Thành phố Đào Viên Cao An Bang và Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Kỹ thuật Dương Hoằng Đôn nằm trong danh sách đề cử chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục. 
 
Liên quan đến tin đồn cải tổ nội các, ngày 11/7 người phát ngôn Viện Hành chính Từ Quốc Dũng tiếp nhận phỏng vấn không cho ra bắt cứ thông tin hội ứng nào, đồng thời cho biết ông không nhận được bất cứ thông tin nào có liên quan đến việc cải tổ nội các. 
 
Người phát ngôn Từ Quốc Dũng: “Tôi không biết, cho đến hôm nay tôi vẫn chưa nhận được thông tin nào có liên quan, tôi chưa nhận được thông báo.”
 
Tường Vy
 

You may also like...