Tiến sỹ Giao: VN mong ông Trump thực thi chính sách 'thực tế'

Tiến sỹ Giao nói nhiều người VN hy vọng rằng những gì mà ông Trump trong tranh cử ông phát biểu thì khi ông trở thành tổng thống, ông sẽ không thực thi tất cả những điều đó

You may also like...