Tin Thời Sự: Sự Kiện – Cuộc đàn áp biểu tình 16-17/06

Tin Thời Sự 04 – FB Việt Tân

NGĂN CHẶN, ĐÀN ÁP, BẮT BỚ LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 16-17/06 VỪA QUA

Lo sợ làm sóng biểu tình như tuần trước, ĐCSVN đã tăng cường lực lượng CA, cho đến cả côn đồ để bảo vệ đảng. Biện pháp ngăn chặn biểu tình không chỉ thực hiện tại hiện trường mà cả nhiều ngày trước đó.

FB Việt Tân lược duyệt một số dữ kiện trong cuối tuần ngày 16-17/06/2018

You may also like...