TNLT Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực phản đối giới cầm quyền ép nhận tội để được đặc xá

Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức “đang tuyệt thực để phản đối đòi hỏi nhận tội từ giới cầm quyền để được đặc xá.”
Anh đang tuyệt thực ngày thứ 6 và sẽ tiếp tục tuyệt thực cho đến ngày 23/8, tức 10 ngày.

Qua cuộc phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành, Ls Lê Công Định cho biết chi tiết.

You may also like...