TNS Janet Nguyễn đề nghị thợ nail học thêm ít giờ để có bằng ‘wax giới hạn’

Một nhóm công tác đặc biệt do Hội Đồng Thẩm Mỹ California (BBC) thành lập theo đề nghị của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn sẽ nghiên cứu xem liệu có thể cho phép những người thợ nail tại California được làm thêm dịch vụ “wax” giới hạn nơi lông mép, lông mày, lông từ cùi chỏ cho tới ngón tay, hoặc từ đầu gối cho tới ngón chân bằng cách học thêm một số giờ nhất định nữa hay không.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

You may also like...