[Tổng quan] Bộ ngoại giao khiển trách Trung Quốc về vấn đề dịch tả heo châu Phi, kêu gọi Trung Quốc nên thể hiện phong cách của một quốc gia lớn

Vừa qua, Bộ ngoại giao Đài Loan đăng bài trên trang mạng xã hội Twitter, khiển trách “Một nước hai chế độ” của Trung Quốc, nhấn mạnh “Ép buộc thống nhất là việc……more

You may also like...