[Tổng quan] Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Phát: công tác tuyển quân tự nguyện theo chế độ trả lương triển khai thuận lợi, hai năm nữa sẽ đạt 90% chỉ tiêu

Đối với thực trạng xúc tiến công tác tuyển quân tự nguyện theo chế độ trả lương của Đài Loan hiện tại, vào ngày 5-11, theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Phát cho biết tại Hội đồng quốc phòng Viện Lập p……more

You may also like...