[Tổng quan] “Cha đẻ nước tương” nhận giải Doanh nghiệp kết hợp học thuật, Đại học Quốc gia Đài Loan rinh trọn 4 giải Giảng đường quốc gia

Sáng ngày 9/1, Bộ Giáo dục Đài Loan tổ chức Lễ trao giải “Giảng đường quốc gia” lần thứ 22, đây là giải thưởng vinh dự nhất trong giới học thuật, lần này cũng phối hợp tổ chức cùng với Lễ trao giải của Giải thưởng……more

You may also like...