[Tổng quan] Chính phủ Đài Loan với biện pháp phòng chống ma túy mới.

Sáng ngày 6/11 Thủ tướng Lại Thanh Đức tham gia cuộc họp báo liên họp về “Xe tuyên truyền chống ma túy”, ông tuyên bố,  bắt đầu từ hôm nay 4 chiếc xe tuyên truy&ecirc……more

You may also like...