[Tổng quan] Cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đã kết thúc, Phủ tổng thống: tiếp tục làm sâu sắc quan hệ cơ bản của Quốc hội Mỹ đối với Đài Loan

Cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đã kết thúc, Đảng Dân Chủ lấy lại thế mạnh tại Hạ viện, Đảng Cộng Hòa tiếp tục giữ thế mạnh tại Thượng viện. Ngày 8-11 Người phát ngôn Phủ tô……more

You may also like...