[Tổng quan] Đài Loan vẫn được mua xăng dầu của Iran. Bộ Kinh tế: Phản ảnh thành quả nỗ lực của Đài Loan.

Nước Mỹ chế tài toàn diện kinh tế đối với Iran, nhưng loại trừ 8 quốc gia có thể mua xăng dầu của Iran trong đó có Đài Loan, như vậy Đài Loan vẫn có thể tiếp tục mua xăng dầu của I……more

You may also like...