[Tổng quan] Đầu tháng 12 tới Ủy ban phát triển quốc gia sẽ trình phương án cụ thể của chính sách biến Đài Loan thành quốc gia song ngữ vào năm 2030

Gần đây Thủ tướng Lại Thanh Đức nêu phương châm: “Bản đồ phát triển quốc gai song ngữ 2030” với mục tiêu biến Đài Loan thành quốc gia song ngữ vào năm 2030, và giao cho Ủy ban phát triển quốc gia l&agra……more

You may also like...