[Tổng quan] Du học sinh nước ngoài dùng visa du lịch để đến Đài Loan học, Ủy viên lập pháp cáo buộc có 3 ủy viên lập pháp vận động giúp

Một nhóm sinh viên người Srilanka đến Đài Loan theo học tại Trường Đại học Kang Ning bị công ty môi giới đưa tới lò giết mổ gia súc để làm việc phi pháp. Vào ngày 7-11, tại Hội đồng giáo dục v&agrave……more

You may also like...