[Tổng quan] Đức Đạt Lai Lạt Ma và ông Lý Viễn Triết đưa ra kiến nghị giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu.

Ngày 3/11Cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Ương Đài Loan, ông Lý Viễn Triết tiến hành hội đàm với Lãnh tụ tinh thần của tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông Lý Viễn Triết đưa ra n……more

You may also like...