[Tổng quan] Gặp gỡ Tổng thống nước Nauru. Tổng thống Thái Anh Văn phản đối cái gọi “1 nước 2 chế độ”.

Sáng ngày 8/1 Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến Tổng thống H.E. Baron Divavesi Waqa và phu nhân. Tổng thống cho biết, tình hình khu vực vẫn biến đổi không ngừng trong năm mới ……more

You may also like...