[Tổng quan] Mua công trái của Nicaragua? Bộ Ngoại giao: Tin đồn thất thiệt.

Nước Nicaragua xảy ra tranh nghị vì cải cách chế độ tiền hưu, từ tháng 4 cho đến nay xã hội của nước Nicaragua không ngừng xao động, chính phủ Nicaragua dự tính phát hành công trái để giải nguy kinh ……more

You may also like...