[Tổng quan] Nắm bắt được tình hình tập luyện của quân đội Trung Quốc, quân đội Đài Loan tiến hành huấn luyện

Để nhanh chóng nâng cao năng lực phòng vệ tổng thể cho lực lượng quân đội quốc gia và tổng hợp các phương pháp huấn luyện, năm nay Bộ Quốc phòng Đài Loan đã đưa ra chủ trương “Huấn luyện nhiệm vụ chuẩn bị c……more

You may also like...