[Tổng quan] Nói về mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn : Có bất kỳ tranh cãi nào đều có thể ngồi xuống trao đổi

Ngày 11/2, Quỹ giao lưu eo biển Đài Loan tổ chức buổi giao lưu mừng xuân với doanh nhân Đài Loan tại Trung Quốc. Lúc phát biểu, tổng thống Thái Anh Văn cho biết, khoảng cách địa lý giữa hai bờ eo……more

You may also like...