[Tổng quan] Nộp tiền phạt giao thông bằng thẻ tín dụng, Thủ tướng Tô Trinh Xương: chính phủ không có ý định sẽ tự chịu phí thủ tục quét thẻ

Theo phương tiện truyền thông đưa tin, có người dân khiếu nại trước đây khi tới các trạm đăng kiểm dùng thẻ tín dụng nộp tiền phạt giao thông tại quầy, hoặc trả tiền phạt bằng hình thức thanh toán di động, th&igrav……more

You may also like...