[Tổng quan] Phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Viện Hành chinh tăng mức xử phạt đối với người vi phạm mang sản phẩm thịt nhập cảnh vào Đài Loan

Dịch tả lợn châu Phi ở Trung Quốc đang lan rộng, để phòng chống dịch bệch xâm nhập vào Đài Loan, ngày 8-11 Viện Hành chính đã thông qua dự thảo sửa đổi một số điều khoản của “Điều lệ phòng chống bệnh ……more

You may also like...