[Tổng quan] Tái quy hoạch chuyển đổi hoạt động của Bảo tàng kỷ niệm Tưởng Giới Thạch, theo Ủy viên chính vụ Lâm Vạn Ức: trước tháng 3 sẽ triệu tập cuộc họp liên bộ ngành

Vấn đề tái quy hoạch chuyển đổi hoạt động của Bảo tàng kỷ niệm Tưởng Giới Thạch rất gây sự chú ý của dư luận xã hội Đài Loan, vào ngày 9-2, ủy viên chính vụ Viện Hành chính – Lâm ……more

You may also like...