[Tổng quan] Tổ chức lễ thành lập đội chiến hạm thuộc lớp Perry, Tổng thống Thái Anh Văn nêu ra “ba điều không nên” để động viên quân đội

Ngày 8-11 Tổng thống Thái Anh Văn chủ trì lễ thành lập hai đội chiến hạm Hải quân Minh Truyền và Phùng Giáp, Tổng thống cho biết việc thành lập đội ngũ tàu chiến k……more

You may also like...