[Tổng quan] Tổng thống khuyến khích công chức cùng nhau phấn đấu cho Đài Loan

Ngày 7/1, tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến “Đại diện công chức gương mẫu toàn quốc năm 2018” tại phủ tổng thống, bà cho biết, nhiệm vụ quan trọng nhất của một ……more

You may also like...