[Tổng quan] Tổng thống Thái Anh Văn: đối mặt những hình thái mới về sự thâm nhập và đe dọa, Cục Điều tra sẽ giữ vai trò quan trọng

Ngày 10-1 Tổng thống Thái Anh Văn dự lễ tốt nghiệp chương trình lớp điều tra khóa học 55 của Cục Điều tra – Bộ Pháp vụ phát biểu rằng, vai trò của Cục Điều tra sẽ khác với các cơ quan ……more

You may also like...