[Tổng quan] Ủng hộ Hồng Kông theo đuổi tự do. Tổng thống Thái Anh Văn : Từ chối một nước hai chế độ

Gần đây chính phủ Hồng Kông đẩy mạnh sửa đổi pháp lệnh tội phạm bỏ trốn, việc này dẫn đến cuộc biểu tình phản đối luật dẫn độ của hàng chục ngh……more

You may also like...