[Tổng quan] Viện Hành chính thông qua phương án gia tăng nhu cầu nội địa, kỳ vọng có thể kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy đầu tư

Ngày 10-1 Ủy ban Phát triển Quốc gia tiến hành báo cáo tại Viện Hành chính về bản “Quy hoạch chiến lược ứng xử sự thay đổi nhu cầu nội địa trong nền kinh tế tổng thể n……more

You may also like...