[Tổng quan] Xác nhận virus H7N9 có thể lây bệnh qua nước bọt.

Tại Trung Quốc đã có 1500 nhiễm cúm H7N9. Đội nghiên cứu trường đại học Tokyo tiến hành phân tích phát hiện, virus H7N9 có thể lây truyền bệnh qua nước bọt khi bệnh nhân ho. Đ&aci……more

You may also like...