Tổng thống: Chủ động ngoại giao, Quốc tế không thể làm lơ sự tồn tại của Đài Loan.

Sáng ngày 12/6 Tổng thống Thái Anh Văn gặp gỡ đoàn “ Đại biểu thanh niên tình nguyện viên công tác hòa bình hải ngoại 2018”, Tổng thống cho biết, sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, thì các bạn sẽ phải đi đến các nơi trên thế giới để làm công tác tình nguyện và mỗi một bạn sẽ là đại diện của Đài Loan. Do đó, 2 năm trước chính phủ thành lập “ Đoàn Thanh niên công tác hòa bình hải ngoại”, hy vọng kết hợp với nguồn tài trợ của chính phủ và dân sự để trợ giúp các bạn trẻ làm công tác tình nguyện này một cách hệ thống. Năm nay đã có 98 đoàn đội với hơn 1000 nhân viên tình nguyện nhận được trợ cấp để đi đến 23 quốc gia phục vụ trong các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, thông tin, bảo vệ môi trường…và các lĩnh vực này vừa đúng là lĩnh vực mà Đài Loan có ưu thế để cống hiến cho cộng đồng quốc tế.
 
Tổng thống cho biết, Đài Loan không ngừng dùng hành động để chứng minh giá trị của mình, cũng vì vậy cho nên mặc dù chúng ta liên tục bị Trung Quốc chèn ép nhưng các quốc gia chủ yếu trên thế giới vẫn chịu giúp Đài Loan lên tiếng tại WHA. Chúng ta nên chủ động, không nên phong kín mình để thế giới không quên sự tồn tại của Đài Loan.
 
“ Đài Loan tuy không lớn nhưng chúng ta có ưu thế phát huy, vả lại lớp trẻ Đài Loan có nhiệt huyết và sáng tạo thì Đài Loan sẽ có không gian giao lưu rộng lớn. Đối với chúng ta đây là định vị ngoại giao thiết thực của Đài Loan, chúng ta không nên phong tỏa mình vì áp lực, ngược lại chúng ta phải tích cực chủ động để quốc tế không thể nào quên sự tồn tại của Đài Loan.” TT Thái Anh Văn nói.
 
Tổng thống cũng chúc phúc cho tất cả các thanh niên làm công tác tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ, mở rộng tầm nhìn và giới thiệu cái đẹp cái tốt của Đài Loan cho các bạn nước ngoài.
 
Tố Kim    

You may also like...