Tổng thống Thái Anh Văn : Dự kiến tỉ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay của Đài Loan sẽ rất khả quan

Ngày 17/8, tổng thống Thái Anh Văn đi Đài Trung tham quan công ty TNHH Công nghệ Solas, bà cho biết, Viện hành chính phê chuẩn tăng lương cơ bản là để cho nền kinh tế Đài Loan ổn định, ti&e……more

You may also like...