Tổng thống Thái Anh Văn lên chiến hạm ra biển thị sát diễn tập quân sự

Sáng ngày 13/4 Tổng thống Thái Anh Văn đã có mặt ở điểm căn cứ hải quân tại Tô Áo, Tổng thống lên Khu trục chiến hạm mang tên lửa hiệu số DDG-1801, lần đầu tiên ra biển thị sát toàn bộ quá trình diễn tập quân sự.
 
Sau khi diễn tập kết thúc, Tổng thống phát biểu ngắn gọn với giới truyền thông, bà cho biết diễn tập quân sự hải lục không quân lần này, từ trên không cho đến trên mặt nước, dưới nước và trên cạn, đều biểu hiện năng lực chiến đấu mang tính chiến lược củng cố phòng vệ, Tổng thống đặc biệt ấn tượng về năng lực khống chế trên biển. Tổng thống tin rằng đợt diễn tập quân sự hải lục không quân lần này giúp củng cố lại niềm tin của người dân đối với năng lực chiến đấu và quyết tâm bảo vệ quốc gia của lực lượng quân đội Đài Loan.
 
Tường Vy

You may also like...