Tổng thống: Tin tưởng ông Lại Thanh Đức sẽ làm tốt nhiệm vụ cải cách.

Sáng ngày 12/9 Tổng thống Thái Anh Văn tiếp đoàn kiều bào Đài Loan về thăm đất nước, bà cho biết, tuy mới bắt đầu nắm quyền gặp nhiều khó khăn, khiến cho kiều bào ở hải ngoại lo lắng, nhưng hiện nay năng lực nắm bắt của chính phủ đã khá hơn nhiều, bà tin tưởng mọi việc sẽ ngày càng tốt, ngày càng ổn, Đài Loan nhất định sẽ thay đổi.
 
“ Tiếp sau đây chúng tôi sẽ còn nhiều cải cách khác, chúng tôi sẽ thực hiện từ từ. Mỗi một cải cách đều sẽ khiến cho xã hội bàn thảo với nhiều ý kiến khác nhau, nhưng hiện nay chúng tôi nắm bắt tình thế tốt hơn, cho nên có thể thực hiện những việc sau cải cách.” TT Thái Anh Văn nói.
 
Còn về việc thay đổi nội các, bà cho biết, đây là lần đầu tiên cựu thủ tướng trao quyền cho tân thủ tướng với lời hứa toàn lực giúp đỡ, thể hiện sự đoàn kết của đội ngũ nắm quyền. Bà cho rằng tân thủ tướng sẽ làm việc tốt hơn để công cuộc cải cách thuận lợi hoàn thành.
 
Tố Kim

You may also like...