Tổ quốc đáng giá bao nhiêu?

Fb Đỗ Ngà|

Một anh bạn đang tìm tài liệu nghiên cứu. Anh ta lục khắp nơi nhưng không có. Một lần vào hiệu sách, anh ta phát hiện ra cuốn sách cần thiết. Không do dự, anh lấy ngay mặc dù giá cuốn sách ấy đến 2 triệu. Thanh toán xong anh ta mừng, vì đã vớ được món hời.

Thế nhưng về nhà, cuốn sách quý ấy anh đọc dở dang và vứt góc bàn để hôm sau đọc tiếp.

Xin bạn xem tiếp bài Tổ quốc đáng giá bao nhiêu? tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...