Tổng biểu tình 10-06-18: Toàn dân Việt Nam chống luật đặc khu 99, quyết nhượng đất cho Tàu cộng

10-06-2018: Quần chúng nhân dân Việt Nam toàn quốc, từ Sài Gòn, Bình Dương, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Phan Rí, Bình Thuận, Hà Nội, Nghệ An, Hải Dương… đều đồng loạt lên tiếng “Không Trung Quốc, Không đặc khu!”, "không nhượng đất cho Trung Cộng dù một giậy", “phản đối An ninh mạng, Bịt miệng dân!"…

Nguồn video: Người Thanh Da
—–
Chân Trời Mới Media
WEBSITE: https://Chantroimoimedia.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Chantroimoimedia
YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/Chantroimoimedia-TinTuc
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/Chantroimoimedia
TWITTER: https://twitter.com/CTMMStaff

You may also like...