Tổng Thống Donald Trump mời lãnh đạo Dân Chủ ăn tối để bàn về DACA

Hai nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Quốc Hội Mỹ sẽ dự bữa ăn tối Thứ Tư với Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc, trong một loạt các cử chỉ thân thiện ông Trump đưa ra phía Dân Chủ kể từ tuần qua và bàn về chương trình DACA và các vấn đề khác.

The post Tổng Thống Donald Trump mời lãnh đạo Dân Chủ ăn tối để bàn về DACA appeared first on Nguoi Viet Online.

You may also like...