Tranh cãi về giáo trình văn ngôn hay bạch thoại, Bộ trưởng giáo dục kêu gọi hãy để lĩnh vực chuyên môn tháo gỡ

Ngày 10/9 Bộ Giáo dục mở hội nghị xem xét đề cương giáo trình và phương châm bài giảng, trong đó chạm vào vấn đề tỷ lệ sử dụng thể loại văn ngôn văn và văn bạch thoại trong sách học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung phát biểu tại hội nghị, ông kêu gọi các đại biểu tham gia hội nghị hãy để vấn đề này trở lại lĩnh vực chuyên môn để cân nhắc, suy nghĩ thận trọng và đi tới sự thỏa thuận chung.
 
Ông Phan Văn Trung chỉ ra, hội nghị hôm nay sẽ đi vào việc thảo luận tỷ lệ văn ngôn văn và văn bạch thoại được áp dụng trong giáo trình đang được dư luận quan tâm, gần đây dư luận xã hội đóng góp rất nhiều ý kiến khác nhau, ông kêu gọi trong hội nghị xem xét giáo trình, hãy để cuộc thảo luận trở lại lĩnh vực chuyên môn và ngữ văn để suy xét một cách thận trọng, tập họp sự đồng thuận của mọi người để đi tới nghị quyết.
 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung nhấn mạnh, trong hội nghị xem xét giáo trình cần lấy bản thảo do đơn vị nghiên cứu sửa đổi làm cơ sở thảo luận, đồng thời tham khảo theo ý kiến của các nhóm đã đề xuất trước đó, rồi tập trung thảo luận. Trong quá trình diễn ra hội nghị, cũng sẽ cho mời các đại biểu trong nhóm nghiên cứu của Viện Giáo dục Quốc gia đến trả lời và trình bày rõ hơn.
          
                                               Minh Hà

You may also like...